Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym

Nasze gry to gwarancja świetnego nastroju - Ice Casino

Nasze gry to gwarancja świetnego nastroju - Ice Casino

Słownik
Kartell
Kartell

firma założona w 1949 roku w Mediolanie przez Giulio Castelli – dziś jest wiodącym producentem mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Idea leżąca u podstaw działań firmy, by "wprowadzić plastik do domu" w latach 50. ubiegłego wieku budzić mogła wątpliwości. Okazała się jednak być kluczem do sukcesu firmy i zagwarantowała marce oryginalność i wyrazisty charakter.

Innowacyjne podejście do procesów projektowania i produkcji sprawia, że Kartell wkraczając w latach 60. XX wieku na rynek meblowy pozostaje marką atrakcyjną i aktualną po dziś dzień.

Doskonale odzwierciedla ten fakt współpraca podejmowana przez Kartell z takimi sławami współczesnego designu jak Ron Arad, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Philippe Starck czy Patricia Urquiola.

Źródło: www.rosenthal.plPolskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

Oficjalna strona: www.plgbc.orgOrły Polskiego Budownictwa
Orły Polskiego Budownictwa

to ogólnopolski konkurs budowlany organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisuje się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym. Głównym celem konkursu, który doskonale służy rozwojowi branży jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania.

Oficjalna strona konkursu: www.orlybudownictwa.plObdaszek
Obdaszek

jedno lub dwuspadowy daszek przykrywający murowane ogrodzenie, bramę lub furtkę itp. W budynkach drewnianych – wąski, jednospadowy daszek umieszczony pomiędzy szczytem, a ścianą. Chroni ścianę przed wodą deszczową.


Otomana
Otomana

sofa (z franc. ottomane lub sofa, tur. soffa - kamienna ława) - kanapa turecka, wyściełana, z poduszkami i bocznymi wałkami zamiast poręczy i miękkim oparciem.Nazwa pojawiła się w Europie pod koniec XVII wieku wraz z modą orientalną. W drugiej połowie XVIII wieku pojawiło się kilka nazw dla odmian wyściełanych kanap i łóżek:   

 -divan à la turque   
- lit à la turque   
- sopha
- ottomane - gdy kanapa miała oparcie w kształcie wydłużonego owalu
- sultane
- turquise


Projekt
Projekt

to zestaw rysunków technicznych i dokumentacji, pokazujący ideę wykonania Obiektu budowlanego. Podstawowym elementem projektu jest zestaw rysunków architektonicznych, ukazujących kształt i wielkość budynku, jego umieszczenie na działce budowlanej, podział pomieszczeń w jego wnętrzu, rodzaj użytych materiałów itp. W późniejszych fazach projektu wykonywane są rysunki i obliczenia konstrukcyjne, ukazujące rodzaj konstrukcji budynku i jej elementy, oraz rysunki instalacyjne, przedstawiające rodzaj i rozmieszczenie instalacji: wodnych, elektrycznych, kanalizacji itp. Projekt zawiera też opis techniczny, który przedstawia idee projektu w formie pisemnej oraz rysunki szczegółów budowlanych (detale). Zazwyczaj projektowanie budynku dzieli na następujące fazy:   

- projekt wstępny (koncepcyjny) – zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia i skali (np. 1:100, 1:200), służący do przedstawienia idei budynku zainteresowanym stronom i jego wstępnej akceptacji. Projekt koncepcyjny zawiera zwykle rzuty, elewacje i plan usytuowania budynku na działce.  

- projekt budowlany – jest to rozszerzony projekt wstępny, zawierający szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej budynek ma powstać. Projekt w tej fazie przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę. Zawiera rzuty, elewacje i przekroje budynku w nieco dokładniejszej skali (np. 1:50, 1:100) i o większej ilości detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań.

- projekt przetargowy – projekt zawierający informacje niezbędne do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych

- projekt wykonawczy – powstaje po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i służy firmie budowlanej wykonującej budynek jako podstawa do wykonywania prac i ukończenia budowy. Zawiera rzuty, przekroje i elewacje oraz wszystkie szczegóły wyjaśniające sposób budowy, w tym rysunki detali budowlanych w dużych skalach (np. 1:20, 1:10, niekiedy nawet 1:1), jak również pełne projekty konstrukcji oraz instalacji budynku.

W Polsce uprawnienia do wykonywania projektów budynków posiadają osoby o odpowiednim wykształceniu inżynierskim (architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym itp.) oraz należące do odpowiedniego samorządu zawodowego (np. izby architektów) i przez to posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu.


Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

jest to dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  t.j. z późniejszymi zmianami). Wbrew literalnemu zapisowi w powyższej definicji ustawowej, otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Po pierwsze przedmiotowa decyzja administracyjna musi stać się zgodnie z Prawem budowlanym decyzją ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Po drugie co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia tych robót w określonym terminie, a roboty można rozpocząć jeżeli organ ten nie wniesie sprzeciwu. Pozwolenie na budowę powinniśmy teoretycznie otrzymać w terminie 65 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach, o ile nie wpłyną odwołania stron. Integralną częścią decyzji o pozwoleniu na budowę jest projekt budowlany stanowiący do niej załącznik . Projekt wydaje się inwestorowi w dwóch egzemplarzach.


Postmodernizm
Postmodernizm

ogół prądów w architekturze przełomu XX i XXI w., następujących po modernizmie i odcinających się od jego koncepcji projektowych. W odróżnieniu od modernizmu postmodernizm nie ma ambicji awangardowych i przedkłada w architekturze komponowanie i kompilowanie  nad poszukiwanie. Architektura postmodernistyczna cechuje się pluralizmem  i złożonością. Zdaniem postmodernistów, architektura nie musi ulegać duchowi czasu i postępowi technicznemu, zaś przede wszystkim powinna zależeć od kontekstu, nastroju czy wreszcie osobistych upodobań architekta i inwestora. Na zdjęciu Postmodernistyczny Stary Browar w Poznaniu.


Rocaille
Rocaille

to ornament rokokowy. Pojawił się około 1730. Wyglądem naśladuje muszle (stąd zwany czasem ornamentem muszlowym), stylizowane małżowiny uszne lub florę morską. Około 1750 został wzbogacony kogucim grzebieniem, kształtem grzyw morskich fal. Stosowany był w dekoracjach architektonicznych, wystroju wnętrz, rzemiośle artystycznym. Autorami wzorów wykorzystujących rocaille byli m.in. Gilles Marie Oppenordt i Juste Aurèle Meissonier.


Rokoko
Rokoko

to nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790. Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.Uważane czasem za końcową fazę baroku, w rzeczywistości zajęło wobec niego pozycję przeciwstawną. Sprzeciwiło się pompatycznemu ceremoniałowi, monumentalizmowi i oficjalnemu charakterowi stylu Ludwika XIV, skłaniając się ku większej kameralności, zmysłowości, wyrafinowaniu i pewnej sentymentalności. Odznaczało się lekkością i dekoracyjnością form, swobodną kompozycją, asymetrią i płynnością linii oraz motywami egzotycznymi (np. chińskimi). Styl rokokowy najsilniej rozwinął się we Francji i związany był głównie z życiem dworskim.W dobie rokoka szczególnie rozwinęła się dekoracja wnętrz. Ich strona zewnętrzna – zwłaszcza w początkowej fazie – nadal utrzymywana była w duchu klasycyzującym bądź późnobarokowym, natomiast pompatyczne wnętrza stały się bardziej kameralne i subtelne. Także skala budowli była inna – miejsce monumentalnych rezydencji zajęły mniejsze hôtels (miejskie pałacyki), wille i pawilony parkowe.

Jednak we wnętrzach nie stosowano już podziałów przy pomocy klasycznych porządków. Ściany dzielono przy pomocy linii falistych, panneaux  i luster, stosowano sztukaterie, boazerie, plafony; barwy były delikatne i pastelowe. W ornamentyce dominował rocaille  – motyw przypominający muszle, płomienie i grzebienie, swobodnie formowany, falisty i asymetryczny. Obok niego występowały kwiaty, girlandy, owoce, rośliny i motywy egzotyczne: tzw. chinoiserie  (motywy chińskie), japonairie (japońskie) i singerie (motyw z małpami). Rokoko silnie oddziałało na rzemiosło artystyczne, a zwłaszcza na meble, elementy wyposażenia wnętrz i porcelanę. 

Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki

Zobacz wizytówkę
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Architekci Wnętrz
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Architekci Wnętrz

Zobacz wizytówkę
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Biura Projektowe
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Biura Projektowe

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy